امامزادگان ماچیان

آستان امامزادگان ماچیان منسوب به دو تن از نوادگان امام زین العابدین(به روایت دوم امام موسی کاظم) بنامهای سید مرتضی و سید ابراهیم.

در نقل تاریخ شفاهی چنین گفته شده که این دو از سادات علوی بودند که در مسیر حرکت به سمت اشکورات گیلان توسط حاکم سورچان به قتل رسیدند و جسدشان در رود پلرود انداخته شد و در پائین دست ماچیان از آب بیرون افتاد و توسط مردم محلی در این نقطه به خاک سپرده شد.

از همه کسانی که در تهیه و ارسال این تصاویر ما را یاری نموده اند سپاسگزاریم.