حوزه بسیج ماچیان هم جمع آوری میشود !

فارغ از گرایش های انقلابی می نویسم. سالهاست دیگر فعالیتی در این حوزه(بسیج) ندارم اما شنیدن خبر برچیدن حوزه بسیج مقاومت ماچیان برای من تاثر آور هست. به چه دلیل؟ در دوران نوجوانی بخش فعال حوزه هنری این حوزه و پایگاه ماچیان بودم باتفاق دوستان دیگر و به مقتضای آن …

حوزه بسیج ماچیان هم جمع آوری میشود ! ادامه مطلب