اندر حکایت مسجد جدیدالاحداث  

همه چیز در پروژه احداث مسجد جدید سیدالشهدا خوب پیش رفت.از سرعت و تخریب بنای قدیمی مسجد و پاکسازی فضا تا برگزاری مراسم و گودبرداری. و اما … ناگهان همه چیز متوقف شد! چرا؟ تعدادی از اهالی فقیه محله با این ادعا که بخشی از محل احداث ساختمان جدید در …

اندر حکایت مسجد جدیدالاحداث   ادامه مطلب