وضعیت نامشخص دهیاری ماچیان

با وجود گذشت چند ماه از معرفی دهیار منتخب توسط شورای اسلامی ماچیان،هنوز نسبت به تعیین تکلیف دهیاری ماچیان تعیین وضعیت نشده است.ماچیان مرکز دهستان ماچیان هنوز دهیار ندارد و فعالیت آن بصورت سرپرستی توسط یکی از دهیاران روستای مجاور ادامه دارد و این مساله شایسته و زیبنده موقعیت ماچیان …

وضعیت نامشخص دهیاری ماچیان ادامه مطلب